Honungsbedömning

En av föreningens uppgifter är att genomföra honungsbedömning av medlemmarnas honung.
En godkänd honungsbedömning är ett krav för att medlemmen ska få använda SBR/Biodlarnas etiketter.

På årsmötet 2022 beslutades två fasta ”sista” inlämningsdatum för honungsbedömning. Datumen är 8 juli samt 12 september 2023. Honung som inkommer efter 8 juli kommer bedömas i september, sista inlämningsdag 2023 är 12 september.
Honungsbedömningskommitén har 14 dagar på sig att träffas för att bedöma inlämnad honung (9-22/7, 13-26/9).

Föreningens honungsbedömningskommitté består av:
Mathis Kögelordförande
Jill Müller
Marita Andersson

Mottagare av honung för bedömning är:
Andreas Larsson

Aktuellt honungsbedömningsreglemente finns här.